Solliestiftelsen for kreftsyke

Velkommen til Solliestiftelsen for kreftsyke

sollie-bygning
Jonas Sollie vokste opp i Stavanger. Imidlertid flyttet han til Oslo-området, nærmere bestemt Stabekk i Bærum, i 1950-årene. Han bodde i Bærum i hele sitt voksne liv. Han drev bilverksted, Stabekk Billakkering og Oppretting på Nedre Stabekk, et verksted som eksisterer i dag, men med en annen eier.

Jonas Sollie ble rammet av kreft, levde med det i ca. 2 år og ble behandlet i Bærum. Han hadde ikke ektefelle eller barn, men familie, og likevel ønsket han å testamentere alt han eide til et oppholdssted for kreftsyke. Det ble da etablert en stiftelse etter at han døde i 1988. Stiftelsen ble etablert 22.11.1991, og legatpenger har siden den tid blitt fordelt for å komme kreftsyke i Bærum kommune til gode.

Stiftelsens formålsbestemmelse er:

"Stiftelsens formål er å gi økonomisk støtte til sykehus, institusjoner, hospice, boliger eller fritidseiendommer som medfører at pengemidlene kommer kreftpasienter fra Stabekk og ellers beboere i Bærum til gode."

Stiftelsens styreleder og daglig leder er: advokat Per Einar Unhjem Johansen. Du kan gjerne ta kontakt med oss.