Solliestiftelsen for kreftsyke

Kontakt oss

Jonas Sollies Stiftelse, org nr. 977 141 990
v/daglig leder, advokat Per Einar Unhjem Johansen
Postboks 7052 - St. Olavsplass
0130 Oslo
www.solliestiftelsenforkreftsyke.no
Tlf:
Faks:
Epost:
22 91 00 35, mobil 911 19 336
23 32 64 01
peuj@forenedeadv.no

Styremedlemmer

Styremedlem
Advokat Sverre K. Berge
Tlf:
Epost:
90 19 52 50
skb@advberge.no
Styremedlem/regnskapsansvarlig
Anja K. Skåttun
Tlf:
Epost:
Styret i Bundistiftelsen

Fra venstre Sverre K. Berge, Anja K. Skåttun og Per Einar Unhjem Johansen