Solliestiftelsen for kreftsyke

Prosjekter som Solliestiftelsen arbeider med

Styrets leder og Stiftelsens daglige leder, advokat Per Einar U. Johansen har utført dette vervet siden etableringen av Stiftelsen i 1991. Han er også styreleder og daglig leder av en annen stiftelse for kreftsyke. Styremedlemmene i Solliestiftelsen har også god erfaring med kreftomsorg. Solliestiftelsen har siden etableringen i 1991 støttet forskjellige prosjekter vedr. hjelpetiltak for kreftsyke i Bærum kommune samt videreutvikling av kreftomsorgspersoner og kreftomsorgsforetak.

Stiftelsen gir støtte til sykehus, institusjoner og hospice i Bærum, særlig Hospice Stabekk. Tidligere ble det gitt støtte til kreftomsorgsavdelinger. Det er åpnet for å gi støtte til eiere av boliger eller fritidseiendommer som igjen kommer kreftpasienter til gode. Forutsetningen er at kreftpasientene bor i Bærum og helst i Stabekk-området.

Har du et prosjekt, er du kreftsyk eller kjenner du noen med behov for pengestøtte, så er alle velkommen til å søke.